ANKARA

 

AQUA CLUB DALGIÇ OKULU

 

Bayındır Sokak No: 38 / A Kızılay / Ankara

 

Tel : (0312) 419 68 51 Gsm : (0532) 283 27 81  Web : www.aquaclub.com.tr  

 

Email : info@aquaclub.com.tr

 

PADI 5 YILDIZLI EĞİTMEN GELİŞTİRME MERKEZİ

NATIONAL GEOGRAPHIC DALIŞ MERKEZİ

TSSF YETKİLİ DALIŞ MERKEZİ

TSSF YETKİLİ CANKURTARMA MERKEZİ

 

PADI DALIŞ EĞİTMENLİĞİ KURS ve SINAV STANDARTLARI

İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

 

www.aquaclub.com.tr

 

 

Değerli sualtı severler,

 

Dalış eğitmenliği kurs ve sınavlarının yoğun olarak gerçekleştirilmeye başlandığı bu günlerde, Padi (Professional Association of Diving Instructors) kurumunun Türkiye ‘deki Kurs Direktörlerinden biri olarak, PADI ‘nin eğitmen yetiştirme usul ve standartları ile sınav şekli hakkında adaylarımızı bilgilendirmek üzere bir doküman düzenlemenin, açılacak olan eğitmenlik kurslarına katılacak dalgıçlarımıza faydalı olabileceğini düşündüm.

 

Bir dalış eğitmeni olmayı planlayan grup üyelerinin aşağıdaki dokümanı okumaları, PADI ‘nin konuya bakış açısını anlamak ve kurstan beklentilerinin neler olması gerektiğini anlamak açısından faydalı olabilir. Bu doküman ayni zamanda PADI nin merkezi eğitmenlik sınavlarının usul ve standartları hakkında da bilgiler içermektedir.

 

Saygılarımla

 

Asutay AKBAYIR

Padi Kurs Direktoru

0532 283 27 81

 

 

PADI DALIŞ EĞİTMENLİĞİ KURSU ( IDC ) İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KURALLAR :

 

1.) Padi Dalış Eğitmenliği Kursunun her aşamasında ( IDC / OWSI ) ve tüm günlerinde bir Padi Kurs Direktörü tüm eğitimi direkt olarak yönetmeli, kontrol etmeli ve eğitim bölgesinde sürekli olarak mevcut bulunmalıdır.

 

2.) Padi Dalış Eğitmenliği Kursu (IDC) şu şekilde olmalıdır : AI (Assistant Instructor) süreci en az 3 gün, OWSI (Open Water Scuba Instructor) süreci ise en az 4 gün olmak üzere toplam 7 günden daha kısa olamaz.

 

(Not : Kurs süresi adayların düzeylerine ve çalışma saatlerine bağlı olarak direktör tarafından uzatılabilir ancak kısaltılamaz.)

 

3.) Padi eğitmenlik kursuna katılacak olan adayların aşağıdaki materyale orijinal olarak sahip oldukları, kursun açıldığı dalış merkezi, kurs direktörü ve staff eğitmenler tarafından kontrol edilmelidir :

 

- En güncel Padi Dalış Eğitmeni Manüeli (Bandrollü olacak) (Padi tarafından hazırlanmış Türkçe versiyonu mevcuttur)

- En güncel Padi Eğitmen Adayı Çalışma Kitapçığı (Bandrollü olacak)

- Mükemmel yüzerlilik uzmanlık kursu eğitmen rehberi

- Project Aware uzmanlık kursu eğitmen rehberi

- Padi Open Water Diver kitabı (Padi tarafından hazırlanmış Türkçe versiyonu mevcuttur)

- Padi Advanced Open Water Diver kitabı (Padi tarafından hazırlanmış Türkçe versiyonu mevcuttur)

- Padi Rescue Diver kitabı

- Padi Dive Master kitabı

- Padi Rekreasyonel Dalış Planlayıcısı ve eğitim kitapçığı (Padi tarafından hazırlanmış Türkçe versiyonu mevcuttur)

- Padi Elektronik Rekreasyonel Dalış Planlayıcısı Kademeli Dalış versiyonu (Eski Çember Cetvelin yeni elektronik versiyonu)

- Padi Open Water Diver Quiz ve Final Sınavları kitapçığı (Padi tarafından hazırlanmış Türkçe versiyonu mevcuttur)

- Padi Rescue Diver Final kitapçığı

- Padi Dive Master Final kitapçığı

- Padi Open Water Diver Kursu sualtı becerileri tabloları (Aquatic Cue Cards)

- Padi Adventures in Diving Programı sualtı becerileri tabloları (Aquatic Cue Cards)

- Padi Rescue Diver Kursu sualtı becerileri tabloları (Aquatic Cue Cards)

- Padi Dive Master tabloları (Aquatic Cue Cards)

- Padi Scuba Dalışını Keşfetme (Discover Scuba Diving) tabloları (Aquatic Cue Cards)

- Eğitmenlerin Havuz çalışmalarında kullanacakları ders sunum tabloları (Confined Water Preparation Slate)

- Eğitmenlerin Deniz çalışmalarında kullanacakları ders sunum tabloları (Open Water Preparation Slate)

- Padi Rekreasyonel Dalış Ansiklopedisi (Dijital veya kitap versiyonu)

- Padi Dalis Bilgileri ( Teorisi ) Çalışma Kitapçığı (Diving Knowledge Work Book)

 

4.) Bir Padi eğitmen adayı eğitmenlik sınavına girmeden evvel kurs direktörü tarafından verilen eğitmenlik kursunda, aşağıdaki performans gerekliliklerini eksiksiz olarak yerine getirmelidir :

 

- Padi kurs direktörü için hazırlanmış olan bilgisayar sunuş materyalinin içerdiği aşağıdaki 20 adet konu başlığını dinlemek ve bilgi yoklama sorularını çözmek :

 

a.) Oryantasyon

b.) Padi sisteminin öğrenme ve öğretmeye bakış açısı ve teknikleri

c.) Teorik ders sunumu hazırlama standart ve teknikleri ve örnek videolar

d.) Havuz çalışması yaptırma standart ve teknikleri ile örnek videolar

e.) Deniz çalışması yaptırma standart ve teknikleri ile örnek videolar

f.) Padi Sualtını Keşfetme dalışı standart ve teknikleri ile şnorkel ile dalış standartları

g.) Project Aware ve Mükemmel Yüzerlilik Performansı Uzmanlık kurslarının standartları ve öğretim teknikleri

h.) Dalış endüstrisi, istatistikler ve geleceğe yönelik tahminler

i.) Eğitmenlerin yasal sorumlulukları ve risk yönetimi

j.) Eğitimde modern yaklaşımlar, multimedya ve Padi’nin orijinal ders sunum programlarının kullanımı, odaklanmış eğitim tekniği

k.) Adapte edilmiş eğitim teknikleri ve standartlar ( Çocuklar, yaşlılar ve engelliler )

l.) Dalış eğitmenleri için is prensipleri

m.) Padi Rekreasyonel Dalış Planlayıcısını ( Tablo ve Elektronik Versiyon ) öğretme teknikleri

n.) Padi Scuba Diver ve Padi Open Water Diver kurslarının eğitimleri nasıl verilir, standartlar ve teknikler

o.) Padi’nin “Devam eden eğitim felsefesi” nedir ? Katılımcıları sürekli aktif tutma metot önerileri

p.) Scuba Hatırlatma Programı ( Scuba Review ) ile Bölgesel Keşif Dalışı ( Discover Local Diving ) standartları

r.) Padi Adventure Diver ve Padi Advanced Open Water Diver programları nasıl uygulanır, standartlar ve teknikler

s.) Padi Uzmanlık kurslarının standartları ve Master Scuba Diver programı

t.) Padi Rescue Diver kursunun eğitimleri nasıl verilir, standartlar ve teknikler

u.) Padi Dive Master kursunun eğitimleri nasıl verilir, standartlar ve teknikler

 

- En az 4 kez ders sunumu yapmak ve bu ders sunumların en az birinden 5 üzerinden 3,5 puan alabilmek.

 

- En az 4 kez öğrenci rolü oynayan kişilere havuz çalışması yaptırmak ve bu çalışmaların en az birinden 5 üzerinden 3,4 puan alabilmek.

 

- En az 4 kez öğrenci rolü oynayan kişilere deniz becerisi çalışması ( 2 dalışta entegre edilmiş 2 ser beceri ) yaptırmak ve en az bir dalışta 5 üzerinde 3,4 puan alabilmek.

 

- Padi’nin belirlemiş olduğu 20 temel scuba becerisinin tamamını sergilemek ve her birinden en az 5 üzerinden 3 puan almak, toplamda 68 puanın altında not almamak.

 

- 800 metre boyunca başını suyun üzerine hiç çıkarmadan ve hiç durmadan maske palet şnorkel ile yüzebilmek.

 

- Dalış fiziği teorik sınavından en az 100 üzerinden 75 puan almak

 

- Dalış fizyolojisi teorik sınavından en az 100 üzerinden 75 puan almak

 

- Dalış ekipmanları teorik sınavından en az 100 uzerinden 75 puan almak

 

- Genel dalış becerileri ve çevresi  teorik sınavından en az 100 üzerinden 75 puan almak

 

- Padi rekreasyonel dalış planlayıcısı kullanımı ve dekompresyon teorisi ile ilgili teorik sınavda en az 100 üzerinden 75 puan almak

 

- Padi standartlar sınavında en az 100 üzerinden 75 puan almak : ( Standartlar sınavında sorumlu olunan konulardan bazıları asağıda sunulmuştur )

 

* Padi eğitmenlik kursunda anlatılan 20 konu başlığının tamamı

* Padi’nin tüm kurs ve programlarının standartları

* Padi genel standartları ve prosedürleri

* İdari prosedürler

* Padi üyelik sistemi ve padi eğitmenlerinin yükselme prosedür ve standartları

* Padi kalite kontrol sisteminin işleyişi ve ödül / ceza mekanizması

* Risk yönetimi

* Engelliler ve çocuklar ile ilgili önemli standartlar

* Etik kurallar

* Sertifikasyon prosedürleri

* Padi logosunun kullanımı ve reklam prosedürleri

* Bir başka eğitmenden havale ile öğrenci kabulü veya bir başka eğitmene havale ile öğrenci gönderme usul ve standartları

* Öğrenci dosyasında bulunması gereken tüm evraklar ve sınav kağıtları

* Donanım gereklilikleri

* Padi’den özel izinlerin alınma usul ve standartları

* Padi dalış merkezlerinin kuruluş standartları ve sınıflandırılma standartları

* Padi eğitmenlerinin (profesyonellerinin) bağlı oldukları merkez ofisleri ile olan ilişkilerinde uyulacak kurallar ve standartlar

* Padi eğitmenlerinin (profesyonellerinin) üyeliklerinin askıya alınması, sonlandırılması, soruşturulma açılması ve benzeri durumlarda uyulması gereken standartlar

 

- "Açık denizde, solunumu olmayan bir kazazedeye uygun teknikle yaklaşıp pozitif yüzerlilikleri sağladıktan sonra, bilinç ve solunum kontrolü yapmak, yardım istemek ve uygun teknikle suda suni solunum yaptırırken bir yanda da kazazedenin ve kendisinin scuba ünitelerini çıkararak, emniyetli bölgeye doğru çekmek" olarak özetlenebilecek olan kurtarma becerisini çok iyi düzeyde sergileyebilmek.

 

5.) Padi Dalış Eğitmeni olabilme ön koşulları aşağıda sunulmuştur :

 

- En az Padi Dive Master veya diğer bir eğitim sisteminde "Liderlik Seviyesi" sertifikaya sahip olmak.

- En az 18 yaşında olmak.

- Tıp doktoru tarafından imzalanmış olan ve süresi 12 ayı geçmemiş olan bir sağlık bildirim formunu sunabilmek.

- EFR (Emergency First Response) İlk Yardım Eğitmeni olmak veya diğer bir organizasyonda İlk Yardim Eğitmeni olmak.

- İlk (temel seviye) dalış sertifikasını aldığı tarihten bu yana en az 6 ay süre geçmiş olmak.

- En az 100 dalışı olmak (Eğitmenlik kursunun başında en az 60 dalışı olmak, merkezi sınav öncesi ise 100 dalışı tamamlamış olmak)

- Eğer diğer bir sistemden gelerek Padi Eğitmenlik sınavına başvuruyorsa dosyasında diğer sistemin giriş seviyesi, ileri seviye, kurtarma ve dalış liderliği sertifikalarının her birini ibraz edebilmek. 

 

PADI DALIŞ EĞİTMENLİĞİ SINAVI (IE) İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KURALLAR :

 

1.) Padi Eğitmenlik sınavı Padi International tarafından görevlendirilen ve yurt dışından gelen sınavcı (examiner) ya da katılımcı sayısına göre birden fazla sınavcı (examiner) tarafından iki tam günlük bir süreç içerisinde yine Padi tarafından bildirilen yer ve günlerde gerçekleştirilir.

 

2.) Padi Kurs Direktörü, her katılımcının dosyasında bulunması gereken tüm evrakların hazır olduğunu kontrol eder ve gerekli formları imzalayarak katılımcının yukarıda sayılan tüm eğitimleri aldığını ve eğitmen kursunu tamamladığını, eğitmenlik sınavına hazır olduğunu konfirme eder. Katılımcı eğer elinde kurs direktörü tarafından imzalanmış belgesi yoksa sınava katılamaz.

 

3.) 2 günlük sınav süreci içerisinde katılımcılar aşağıdaki hususlarda merkezi sınava tabi tutulurlar :

 

YAZILI SINAVLAR :

 

 

- Dalış fiziği teorik sınavından en az 100 üzerinden 75 puan almak (12 Soru)

 

- Dalış fizyolojisi teorik sınavından en az 100 üzerinden 75 puan almak (12 Soru)

 

- Dalış ekipmanları teorik sınavından en az 100 üzerinden 75 puan almak (12 Soru)

 

- Genel dalış becerileri ve çevresi  teorik sınavından en az 100 üzerinden 75 puan almak (12 Soru)

 

- Padi rekreasyonel dalış planlayıcısı kullanımı ve dekompresyon teorisi ile ilgili teorik sınavda en az 100 üzerinden 75 puan almak (12 Soru)

 

- Padi standartlar sınavında en az 100 üzerinden 75 puan almak (50 Soru)

 

DERS ANLATIM SINAVI :

 

-  Aday, sınavcının kendisine vereceği herhangi bir konuyu (ki bu konu Padi’nin Open Water Diver, Advanced Open Water Diver, Rescue Diver, Dive Master, Project Aware veya Mükemmel Yüzerlilik kurslarından herhangi biri ile ilgili olabilir) başarı ile sunabilmeli ve sunuşu esnasında tüm Padi sunuş standartlarını uygulayabilmelidir. Sunuş esnasında eğitimi destekleyen bilgisayar, tahta ve öğrenmeyi güçlendirecek her tür araç ve gerecin kullanımı ile anlatımın profesyonelliği, Padi standartları çerçevesinde değerlendirilmektedir.

 

Aday bu sunuşundan 5 üzerinden en az 3,5 puan alabilmelidir.

 

BECERİ SINAVI :

 

- Aday, tesadüfen belirlenecek 5 sualtı becerisini demo kalitesinde gerçekleştirebilmeli; her bir beceriden en az 5 üzerinden 3 alabilmeli ve toplam puanı 17 nin altında olmamalıdır.

 

HAVUZ SINAVI :

 

- Aday havuzda, tesadüfen belirlenecek herhangi bir sığ su becerisini öğrencilere (öğrenci rolü oynayan katılımcılara) uygulatmalıdır. Aday bu aşamada aşağıdaki başlıklar altında sınava tabi tutulur :

 

* Brifing (Öğrenme hedefinin, becerinin değerinin, nasıl yapılacağının, nasıl organize olunacağının ve sualtında kullanılacak özel işaretlerin neler olacağının kısaca ve akıcı bir şekilde anlatıldığı bölüm)

* Sualtında öğrencilere yapılan demonun kalitesi

* Öğrencinin sualtındaki hatasını hızla görüp düzeltmek ve doğrusunu anlatabilmek, bu esnada teşvik edici olabilmek ve öğrenciyi riske atmamak

* Zamanın efektif kullanılması, becerinin Padi standartlarına göre uygulatılıp uygulatılmadığı, asistanın doğru yönetilip yönetilmediği, öğrenciye karşı pozitif olunup olunmadığı ve eğitmen adayının sualtındaki hakimiyeti ile idareciliği

* Debrifing (Öğrencinin sualtında gerçekten güzel ve doğru yaptığı hususlarda kutlanması, problem varsa ne olduğunun hatırlatılması, çözüm önerilerinin sunulup bir kez daha öğrenme hedefinin ve becerinin değerinin tekrarlandığı bölüm)

 

Aday bu sınavından en az 5 üzerinde 3,4 puan alabilmelidir.

 

DENİZ SINAVI :

 

- Aday denizde, tesadüfen belirlenecek herhangi iki açık deniz becerisini öğrencilere (öğrenci rolü oynayan katılımcılara) uygulatmalıdır. Aday bu aşamada aşağıdaki başlıklar altında sınava tabi tutulur :

 

* Brifing (Öğrenme hedefinin, becerinin değerinin, nasıl yapılacağının, nasıl organize olunacağının ve sualtında kullanılacak özel işaretlerin neler olacağının kısaca ve akıcı bir şekilde anlatıldığı bölüm)

* Öğrencinin sualtındaki hatasını hızla görüp düzeltmek ve doğrusunu anlatabilmek, bu esnada teşvik edici olabilmek ve öğrenciyi riske atmamak

* Öğrencilerin sualtındaki pozisyonlarının eğitmenin direkt görüşü ve müdahale sınırları içerisinde olup olmadığı, asistanın efektif olarak kullanılıp kullanılmadığı, öğrencilerle sualtındaki iletişimin yeterince açık olup olmadığı, sualtındayken tüm öğrenciler ile göz ve işaret temasının olup olmadığı

* Sualtındaki organizasyonun başarısı, zaman kaybı olup olmadığı, her öğrencinin tüm performans gerekliliklerini yerine getirip getirmediğinin kontrolü, her öğrenciye pozitif bir şekilde hatalarının ifade edilip edilmediği ve hataların düzeltilip düzeltilmediği, eğitim esnasında sualtı tabiatının korunmasına hassasiyet gösterilip gösterilmediği

* Debrifing (Öğrencinin sualtında gerçekten güzel ve doğru yaptığı hususlarda kutlanması, problem varsa ne olduğunun hatırlatılması, çözüm önerilerinin sunulup bir kez daha öğrenme hedefinin ve becerinin değerinin tekrarlandığı bölüm)

 

Aday bu sınavından en az 5 üzerinde 3,4 puan alabilmelidir.

 

KURTARMA SINAVI :

 

Aday, açık denizde, solunumu olmayan bir kazazedeye uygun teknikle yaklaşıp her iki tarafın da pozitif yüzerliliklerini sağladıktan sonra, bilinç ve solunum kontrolü yapabilmeli, yardım istemeli ve uygun teknikle suda suni solunum yaptırırken bir yandan da kazazedenin ve kendisinin scuba ünitelerini çıkararak kazazedeyi emniyetli bölgeye doğru çekebilmeli ve bu esnada düzgün suni solunumu aksatmamalıdır.

 

Aday bu sınavından başarılı kabul edilebilmek için yukarıda sayılan hususları aksatmadan gerçekleştirebilmelidir.

 

ADAYIN PROFESYONELLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ :

 

Sınavcı, sınav esnasında adayın profesyonel bir görüntü ve davranış tarzı ve örnek teşkil eden bir eğitmen görüntüsü sergileyip sergilemediğini gözlemleme yetkisine sahiptir. Adaylar sınav esnasında ve sınav harici zamanlarda da gerek donanımlarını hazırlarken, gerek suya girerken, gerekse sualtındayken sürekli gözlem altındadırlar ve profesyonellikleri değerlendirilir.

 

PADI KURS DİREKTÖRLERİ HARİCİNDE KALAN YARDIMCI STAFF EĞİTMENLERİN SINAV SIRASINDAKİ ROLLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KURALLAR :

 

Padi Kurs Direktörleri, sınavın tüm bölüm ve aşamalarını izleme hakkına sahiptirler ancak eğitmenlik kursu esnasında kurs direktörüne yardımcı olan eğitmenler (Staff Instructor vb...) sınavın sadece açılış ve kapanış konuşmaları esnasında sınav bölgesinde bulunabilirler. Ancak adayın kurs direktörünün sınav esnasında mevcut olmadığı ve aday ile sınavcı (examiner) arasında tercüme gerektiği hallerde, sınavcı (examiner) yardımcı eğitmene (Staff Instructor vb...) bu amaçla lojistik görev verebilir.